नवीन ॲप अपडेट ई पीक पाहणी | E Peek Pahani App Update Download 13 October 2022

 

नवीन ॲप अपडेट ई पीक पाहणी | E Peek Pahani App Update Download 13 October 2022


महाराष्ट्र राज्यामध्ये ई पीक पाहणी (e peek pahani) ची माहिती मोबाईल ॲप द्वारे गाव नमुना बारा मध्ये नोंदविण्यासाठी स्वतः शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी ॲप (e peek pahani) उपलब्ध करून देऊ मार्गदर्शक प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे.

 

ई पीक पाहणी एप्लीकेशन  (e peek pahani) हे टाटा ट्रस्ट (Tata Trust)महाराष्ट्र शासन (Government of Maharashtra) यांच्यातील सामंजस्य करार अन्वये टाटा ट्रस्ट ने विकसित केले आहे.

 

दिनांक 13 ऑक्टोबर रोजी ई पीक पाहणी ॲप मध्ये नवीन अपडेट आलेले आहे तरी सर्व शेतकरी बांधवांनी नवीन ई पीक पाहणी ॲप डाउनलोड करून पीक पेरा नोंदवावा.


ई पीक पाहणी ॲप नवीन अपडेट


अधिक महत्वाचे :


1. पूर्व संमती यादी 09 ऑक्टोबर 2022 महाडीबीटी कृषि यंत्र औजारे

2. ठिबक तुषार लॉटरी यादी महाडीबीटी पोर्टल

3. कृषि यंत्र औजारे सोडत 29 सप्टेंबर 2022

4. पीक नुकसान क्लेम दाखल केला का?

5. ई पीक पाहणी नवीन ॲप डाउनलोड करा


# e peek pahani, e peek pahani app, e peek pahani online, e peek pahani app version 2 download, e peek pahani last date, e peek pahani website,

Blogger द्वारे प्रायोजित.